Viikin normaalikoulun OPS 2016 -sivusto

Ajankohtaista lukuvuonna 2014-2015

OPS-työ käyntiin

Lukuvuoden 2014-2015 opetussuunnitelmatyö käynnistyi opetusneuvosten Irmeli Halisen ja Eija Kauppisen luennolla "OPS2016 - Koulu rakentaa tulevaisuutta" Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa maanantaina 25.8.2014. Luento järjestettiin eNorssin OPStuki 2016 -koulutuskokonaisuuden moduulikoulutus 4 yhteydessä ja se streamattiin kaikkiin harjoittelukouluihin yhteistyön käynnistämiseksi.

Koulumme opetussuunnitelmatyöryhmä kokoontui 28.8.2014 suunnittelemaan koulumme ops-prosessia kevään 2014 suunnitelmien pohjalta. Opetussuunnitelmatyöryhmä järjestää  Opetushallituksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnostekstien 15.4.2014 pohjalta koulutustilaisuuden marraskuussa 2014,  jolloin keskitytään erityisesti ko. luonnoksen lukujen 1-7 ja 12 paikallisen tason kysymyksiin.

 

Kodin ja koulun päivä

Kodin ja koulun päivänä perjantaina 26.9.2014 koulumme huoltajat ovat tervetulleita aamutilaisuuteen kuulemaan, miten koulukohtainen opetussuunnitelmatyömme on edistynyt ja miten kodin ja koulun välinen yhteistyö on vaikuttanut ops-työmme kulkuun. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Viikin Norssin Tuki r.y:n kanssa.

 

Oppiva yhteisö ja "aikabudjetointi"

Sekä koulukohtaisen opetussuunnitelmatyön etenemiseksi että  toimintakulttuurin muutoksen aikaansaamiseksi ja oppivan yhteisön kehittämiseksi koulumme henkilöstölle järjestetään neljä ops-koulutustilaisuutta kuluvana lukuvuotena: ma 25.8.2014 klo 13.00-16.00, ke 19.11.2014 klo 13.15-14.45, la 31.1.2015 klo 9.00-15.00 ja ti 21.4.2015 klo 8.00-9.30.

 

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun opetussuunnitelmatyön painopistealueita lukuvuonna 2014-2015:

1. OPS2016: Valtakunnallisen kansallisen tason opetussuunnitelmaprosessin aktiivinen seuranta ja siitä tiedottaminen (www.oph.fi/ops2016)

2. ”Oppivassa yhteisössä kaikki ovat asiantuntijoita” ja ”aikabudjetoinnin” –periaatteiden toteuttaminen käytännössä: opetussuunnitelmakoulutustilaisuuksien järjestäminen henkilöstölle neljä kertaa lukuvuoden aikana: ma 25.8.2014, ke 19.11.2014, la 31.1.2015  ja ti 21.4.2015.

3. Huoltajien ja oppilaiden osallisuuden lisääminen mm. Kodin ja koulun päivän aamutilaisuus 26.9.2014 ja oppilaskuntatoiminnan jatkaminen

4. Koulukohtaisen opetussuunnitelman tekeminen yhteistyössä sekä henkilöstön että eri sidosryhmien kanssa

 

OPStuki 2016  -opettajien täydennyskoulutus

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu jatkaa eNorssin OPStuki 2016 -täydennyskoulutuksen koordinaatiokouluna. Täydennyskoulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja se toteutetaan yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.

OPStuki 2016 II-vaiheen koulutusohjelma Hyvinvoiva koulu - Perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi alkaa vuoden 2015 alussa.

Lisätietoja: www.ops2016.fi, www.enorssi.fi, www.avi.fi ja hanke- ja koulutuskoordinaattori Ulla Ilomäki-Keisala

 

Yhteystietoja

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun opetussuunnitelmatyöryhmä: perusasteen apulais- ja vararehtorit Marja Martikainen (marja. k. martikainen @ helsinki. fi)  ja Ulla Ilomäki-Keisala  (ulla. ilomaki - keisala @ helsinki.fi)

eNorssin opetussuunnitelmatyöryhmä: perusasteen vararehtori Ulla Ilomäki-Keisala  (ulla. ilomaki - keisala @ helsinki. fi)

eNorssin OPStuki 2016 -täydennyskoulutus: perusasteen vararehtori Ulla Ilomäki-Keisala  (ulla. ilomaki - keisala @ helsinki. fi)

21.09.2014/UIK

 

 

Ajankohtaista lukuvuonna 2013-2014

Huoltajat ja oppilaat mukaan opetussuunnitelmatyöhön

Lukuvuoden 2013−2014 aikana Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun opetussuunnitelmatyöryhmän keskeisenä tavoitteena on ollut ottaa koulumme oppilaat ja huoltajat mukaan opetussuunnitelmatyöhön.

Syyskuussa 26.9.2013  järjestimme Kodin ja koulun päivän aattoillan yhteistyössä koulumme vanhempainyhdistyksen Viikin Tuen kanssa.  Illan aikana huoltajilla oli mahdollisuus kuulla opetussuunnitelmauudistukseen liittyvistä asioista, osallistua ja kertoa mielipiteitään työpisteillä mm. kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä, osallistavasta pedagogiikasta, vertaissovittelusta, aktiivisesta  kansalaisuudesta, kestävästä kehityksestä, oppilaan kasvun ja oppimisen tuesta, kieli- ja kulttuuritietoisuudesta, mediakasvatuksesta ja monilukutaidosta sekä koulun arjesta.

Kodin ja koulun päivän aattoillan jälkeen Viikin normaalikoulun opettajakunta käsitteli huoltajien antamaa palautetta opetussuunnitelmakoulutustilaisuudessaan 5.11.2013. Näin koulumme oppilaiden huoltajat ovat voineet olla osallisina vaikuttamassa koulukohtaisen opetussuunnitelmamme kehittymiseen.

Syys-lokakuun 2013 aikana koulumme huoltajat ovat voineet vastata arvokyselyyn wilman kautta. Yläluokkien ja lukion opiskelijat ovat vastanneet samaan arvokyselyyn marras-joulukuussa 2013. Alaluokkien oppilaskunta Pikkuparlamentti on toteuttanut alaluokkien oppilaille arvokyselyn kevätlukukaudelle 2014. Alaluokkien oppilaat ovat säveltäneet ja sanoittaneet rapin ”Tulevaisuuden koulu”.

9.2.2014/UIK

 

Oppiva yhteisö

Lukuvuoden 2013−2014 aikana opetussuunnitelmatyöryhmä järjestää opettajakunnalle neljä koulutustilaisuutta(13.8.2013, 5.11.2013, 27.1.2014 ja 28.2.2014), joiden tavoitteena on ollut opetussuunnitelmauudistusta koskevan tietoperustan vahvistamisen lisäksi kehittää yhdessä tekemisen ja jakamisen kulttuuria (vrt. alaluokat-yläluokat-lukio). Opetussuunnitelmatyöryhmän työskentelyssä ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä korostuu kaksi periaatetta: 1. ”Kaikki ovat asiantuntijoita” 2. ”Aikabudjetointi - ops-työskentely ja toimintakulttuurin muutos vaatii yhteistä aikaa.”

 

Koulun painopistealueita

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun opetussuunnitelmatyön painopistealueet lukuvuonna 20132014:

1. OPS2016: Valtakunnallisen kansallisen tason opetussuunnitelmaprosessin aktiivinen seuranta ja siitä tiedottaminen (www.oph.fi/ops2016)

2. ”Oppivassa yhteisössä kaikki ovat asiantuntijoita” ja ”aikabudjetoinnin” –periaatteiden toteuttaminen käytännössä: opetussuunnitelmakoulutustilaisuuksien järjestäminen opettajakunnalle neljä kertaa lukuvuoden aikana (13.8.2013, 5.11.2013, 27.1.2014 ja 28.2.2014).

3. Huoltajien ja oppilaiden mukaan ottaminen opetussuunnitelmatyöhön: Kodin ja koulun päivän aattoilta 26.9.2013, wilman arvokysely koulumme oppilaiden huoltajille sekä yläluokkien ja lukion oppilaille syyslukukauden 2013 aikana, Pikkuparlamentin arvokysely alaluokkien oppilaille tammi-helmikuussa 2014

 

Yhteystietoja

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun opetussuunnitelmatyöryhmä: perusasteen apulais- ja vararehtorit Marja Martikainen (marja. k. martikainen @ helsinki. fi)  ja Ulla Ilomäki-Keisala  (ulla.ilomaki - keisala @ helsinki.fi)

eNorssin opetussuunnitelmatyöryhmä: perusasteen vararehtori Ulla Ilomäki-Keisala  (ulla. ilomaki - keisala @ helsinki. fi)

 

OPStuki 2016 – Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu koordinoi eNorssin eli Suomen harjoittelukoulujen verkoston OPStuki 2016 –tukikoulutusta.  Lisätietoja:koulutuskoordinaattori Ulla Ilomäki-Keisala  (ulla.ilomaki-keisala @ helsinki.fi)www.ops2016.fi ;  www.eNorssi.fi ; facebook: hakusana OPS2016

 

9.2.2014/UIK

 

 

    


 

Suomen yliopistojen harjoittelukoulut

Helsingin normaalilyseo, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, Joensuun normaalikoulu, Jyväskylän normaalikoulu, Lapin yliopiston harjoittelukoulu, Oulun normaalikoulu, Rauman normaalikoulu, Savonlinnan normaalikoulu, Tampereen yliopiston normaalikoulu, Turun normaalikoulu, Vasa övningsskola

 
OPS-työkalupakin etusivu  -  eNorssin pääsivusto  -  OPS tuki 2016  -

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu