Oppimisympäristöt

Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi (14.11.2012) luvussa 5 käsitellään, miten oppimista edistetään koulutyössä. Muutoksen kohteena ovat selkeästi oppimisympäristöt ja uudet työtavat sekä yhteistyön tekeminen sekä moniammatillisena yhteistyönä että eri oppiaineita opettavien opettajien kesken:

  1. Motivaation vahvistaminen
  2. Eriyttäminen
  3. Eheyttäminen
  4. Yhteisöllisen oppimisen tukeminen
  5. Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen

9.2.2014/UIK


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu