Organisointi

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun opetussuunnitelmatyöryhmä on toiminut aktiivisesti lukuvuosina 2011–2012 ja 2013–2014. Lukuvuonna 2014-2015 työryhmä jatkaa toimintaansa kevään 2014 suunnitelmiensa pohjalta. Perusasteen apulais- ja vararehtorit Marja Martikainen ja Ulla Ilomäki-Keisala vastaavat prosessin suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä rehtoreiden ja opetussuunnitelmatyöryhmän kanssa.

Syyslukukaudella 2014 perustettiin ops-tiimi, joka vastaa Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 paikallisen tason kysymysten käsittelystä ja kuvaamisesta ops-työryhmän ja opettajaryhmien kanssa. Ops-tiimi vastaan myös ko. lukujen koulukohtaisten opetussuunnitelman kirjoittamisesta. Ops-tiimin jäsenet ovat Inkeri Hellström, Sari Muhonen, Sirkku Myllyntausta, Sirkka Laitinen, Elina Särkelä ja Arto Vaahtokari. Koulukohtaista työtä johtaa lukuvuonna 2014-2015 apulaisrehtori Marja Martikainen. Ulla Ilomäki-Keisala toimii ops-työryhmässä ja -tiimissä asiantuntijajäsenenä.

 

22.04.2014/UIK


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu