Organisaatio

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun opetussuunnitelmatyöryhmään kuuluu erityis-, luokan- ja aineenopettajia perusasteelta 1−9  ja lukiosta. Koulun johtoa ryhmässä edustava perusasteen apulais- ja  vararehtorit.

Opetussuunnitelmatyöryhmän jäsenet:

Miia Haveri, Anja Huurinainen-Kosunen, Anu Hyrkänen, Ulla Ilomäki-Keisala, Eija Kujansuu, Sirkka Laitinen, Tiina Lehtinen, Heidi Mattila, Marja Martikainen, Sari Muhonen, Soili Mynttinen, Marika Nironen, Anne Salovaara ja Arto Vaahtokari

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden työryhmien jäseninä:

Anja Huurinainen-Kosunen (esiopetus)

Anne Ainoa (ruotsi)

Miia Haveri (kotitalous)

Tiina Lehtinen (terveystieto)

Anni Loukomies (fysiikka)

Sari Muhonen (musiikki)

Sirkka Staff (biologia)

Eveliina Telkki (elämänkatsomustieto)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden työryhmien etäjäseninä:

Ari Myllyviita (kemia)

Sirkka Laitinen (kuvataide)

 

21.09.2014 UIK

 

 

 

 

 


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu