Arvokeskustelut ja -kyselyt

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ensimmäinen arvokeskustelu käytiin syyskuussa 2011. Arvokeskustelun alustajaksi valittiin Juha Lahtinen (www.sininenkolmio.fi). Ensimmäisen arvokeskustelun päätteeksi saimme koottua Juha Lahtisen johdolla erilaisten yhteistoiminnallisten ja osallistavien tehtävien kautta arvoista luettelon, joista luettelon kolme ensimmäistä tilaisuuteen osallistuneiden mielestä tärkeimpiä:

Mikä on Viikin normaalikoulun toiminnassa tärkeää?

 • Ihmisenä kasvaminen
 • Keskinäinen kunnioitus
 • Tuki ja luottamus
 • Toisten arvostaminen
 • Sitoutuminen
 • Yhteisöllisyys
 • Vastuunotto omasta elämästä/vastuullisuus
 • Perustehtävän hyvä hoitaminen
 • Rohkeus
 • Empatia
 • Oppiminen
 • Aineenhallinta
 • Kaikkien hyvinvointi
 • Toimiva yhteistyö
 • Itsensä arvostaminen
 • Työssä jaksaminen
 • Ystävällinen suhtautuminen toisiin
 • Oikea suvaitsevaisuus

Syyslukukauden 2012 alkaessa Juha Lahtinen tuli tapaamaan meitä toisen arvokeskustelun merkeissä. Koska keskeisimmät arvot edellisessä tapaamisessamme olivat olleet ihmisenä kasvaminen, keskinäinen kunnioitus sekä tuki ja luottamus, lähdimme uudelleen tarkastelemaan näitä arvoja nk. DISC-analyysin avulla. Arvokeskustelussa keskityttiin perusajatukseen, miksi työyhteisössä tarvitaan erilaisia ihmisiä – erilaisuutta.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa toteutettiin lukuvuonna lukuvuonna 2013-2014 kaksi arvokyselyä. Ensimmäinen arvokysely tehtiin koulumme yläluokkien oppilaille ja koulumme huoltajille. Seuraavaksi toteutettiin arvokysely alaluokkien oppilaille yhteistyössä Pikkuparlamentin kanssa.

Arvokyselyn 1 aineisto: Arvoista ja arvokyselyn tuloksista (Salovaara Anne, Vaahtokari Arto & ops-ryhmä)

Arvokyselyn 2 aineisto: Pikkuparlamentin arvokysely (Junkkaala Marjatta, Myllyntausta Sirkku & Pikkuparlamentti)

 

26.10.2014/UIK


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu