Laaja-alainen osaaminen

Tulevaisuuden edellyttämät laaja-alainen osaaminen on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen (vrt. Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi (14.11.2012) luku 3):

  1. Ajattelu ja oppiminen
  2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  3. Itsestä huolehtiminen, arjenhallinta ja turvallisuus
  4. Monilukutaito
  5. Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen
  6. Työskentely, opiskelu ja työelämässä tarvittava osaaminen

9.2.2014/UIK


Verkkototeutus
www.tammimedia.fi

Kirjaudu